Iskola neve
2015. február 01. vasárnap
Csapó Dániel letöltése PDF állományban Nyomtat Küldés e-mailben
Képzések
Írta: Csapó Dániel Középiskola   

A 2011/2012 tanévben használt tagozatkódjaink

Szakközépiskola

11. belügyi rendészeti orientáció

12. mezőgazdasági orientáció

13. élelmiszeripari orientáció

Szakiskola

14. mezőgazdasági orientáció

15. élelmiszeripari orientáció

16. szakiskolai előkészítő évfolyam

Előrehozott szakképzés

17. gazda

18. pék

19. húsipai termékgyártó

 

Szakközépiskolai képzés belügyi rendészeti szakirány

Tagozatkód: 11

Belügyi rendészeti képzésünk 2011 szeptemberétől szakközépiskolai képzésként indul. A 7-8 évfolyam tanulmányi eredménye alapján rangsorolva lehet bejutni.

Az érettségire készülő diákok a közismereti tantárgyak mellett az eddigi önvédelem, belügyi rendészeti ismeretek tanulásán túl többek közt pszichológiát, ügyvitelt, kommunikációt is tanulnak. Így még jobban felkészülhetnek a rendészeti pályára

Szakközépiskolai képzés mezőgazdasági szakmacsoport

Tagozatkód: 12   

Intézetünk a 2011/2012-es tanévben is indít mezőgazdasági szakközépiskolai 9. osztályt. A képzés 4 éves, melynek során a közismereti tárgyak mellett 9. és 10. évfolyamon szakmai orientációs elmélet és gyakorlat, 11. és 12. évfolyamon mezőgazdasági alapozó ismeret és gyakorlat szerepel a tantervben. A tanulók agrármeteorológiai, talajtani, növénytermesztési, állattenyésztési, műszaki ismereteket sajátítanak el. A gyakorlatokra saját tanüzemünkben (állattartó telep, szántóföldi növénytermesztés, kertészet) kerül sor.

Intézetünkben különös hangsúlyt fektetünk az idegen nyelv és informatika oktatására.

A képzés érettségi vizsgával zárul, mely felsőfokú továbbtanulásra ad lehetőséget. Az érettségizett tanulók iskolánkban 2 éves képzést követően technikus minősítő vizsgát tehetnek általános mezőgazdasági szakon.

Az Európai Unió-s ismeretek bővítését is segíti egy német mezőgazdasági iskolával meglévő kapcsolatunk, ahol tanulóink szakmai gyakorlatokon is részt vehetnek.

A felvételi elbíráláskor a 7. osztály évvégi és 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe. Közepes és annál jobb eredményt elért tanulók jelentkezését várjuk, akiknek igény esetén kollégiumi elhelyezést, menzát biztosítunk. Nyílt napjainkon bekapcsolódhatnak középiskolára orientáló szakmai feladatlapok készítésébe.

Szakközépiskolai képzés élelmiszeripari szakmacsoport

Tagozatkód: 13

Iskolánk a 2011/2012-es tanévben is indít élelmiszeripari szakközépiskolai 9. osztályt. A képzés 4 éves, melynek során a közismereti tárgyak mellett 9. és 10. évfolyamon szakmai orientációs elmélet és gyakorlat, 11. és 12. évfolyamon élelmiszeripari alapozó ismeret és gyakorlat szerepel a tantervben. A tanulók műveleti, technológiai, biokémiai, élelmiszerkémiai, műszaki ismereteket sajátítanak el. A gyakorlatokra saját laboratóriumunkban, és környékünk üzemeiben kerül sor.

Intézetünkben különös hangsúlyt fektetünk az idegen nyelv és informatika oktatására.

A képzés érettségi vizsgával zárul, mely felsőfokú továbbtanulásra ad lehetőséget. Az érettségizett tanulók felsőfokú tanintézetekben folytathatják tanulmányaikat. Szakirányú felsőfokú tanulmányok esetén pont előnyt élveznek a jelenlegi felvételi vizsgaszabályzat szerint.

Az Európai Unió-s ismeretek bővítését is segíti egy német mezőgazdasági iskolával meglévő kapcsolatunk, ahol tanulóink szakmai gyakorlatokon is részt vehetnek.

A felvételi elbíráláskor a 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe. Közepes és annál jobb eredményt elért tanulók jelentkezését várjuk, akiknek igény esetén kollégiumi elhelyezést, menzát biztosítunk.

Szakiskolai előkészítő évfolyam

Tagozatkód: 16

A 10 hónapos felzárkóztató oktatásra azon jelentkezőket várjuk, akik betöltötték 15. életévüket és legalább az általános iskola 7. osztályát elvégezték. Az előkészítő évfolyamon folyó nevelés és oktatás igazodik a tanulókhoz. A program nem tartalmaz hagyományos tantárgyakat, nem mindig 45 perces órákkal foglalkoztatja a tanulókat, nincsenek hagyományos tankönyvek, van viszont napi 5,5 óra rendszeres elfoglaltság, pedagógiailag tervszerűen megtervezett csoporttevékenységek, tevékenységközpontú képzés 10 hónapon át. Az előkészítő évet sikerrel befejező fiatal bekapcsolódhat az iskolánkban felajánlott szakmák tanulásába. Az előkészítő évfolyam nappali, iskolai rendszerű képzés. A benne résztvevő diákot és családját megilletik a tanulói jogviszonnyal összefüggő szociális és jóléti támogatások, juttatások.

Szakiskolai képzés (9-10. évfolyam)

Iskolánk a 2011/2012-es tanévben indítja a kerettantervre épülő agrárorientációs képzést mezőgazdasági, (14-es kód) és élelmiszeripari (15-ös kód) szakmacsoportban. A közismereti oktatás és szakmai alapozás megújítása keretében átalakítottuk a szakiskolák 9-10. osztályának közismereti oktatását. A közismeret oktatásának a szakiskolai tanulók alapismereteinek hiánypótlását és a szakképzés megalapozásához szükséges ismeretek, készségek fejlesztését szolgálja. Növeltük a pályaorientáció és a szakmai alapozás időkeretét, melyet a szakmai idegen nyelv, informatika, valamint a szakmai alapismeretek és alapkészségek fejlesztésére fordítunk.

Jelentősen emeljük a gyakorlatra fordítható időkeretet a 10. osztályban is, hogy egyrészt csökkenjen a lemorzsolódás aránya, másrészt a képzésből kikerülő diákok - a munkaerőpiac igényeinek megfelelő - gyakorlati kompetenciákkal rendelkezzenek.
A 10. évfolyam eredményes befejezése után két éves képzés keretében szakmát választhatnak a tanulók.

Szakképzés

Előrehozott szakképzés keretében gazda; pék; húsipari termékgyártó szakmákban kínálunk képzési lehetőséget, a 8. évfolyam elvégzése után 3 év alatt szerezhetnek az itt tanulók szakmunkás bizonyítványt. Szakmai gyakorlatukat második évtől kezdik meg, részben iskolánk tangazdaságában, részben külső gyakorlóhelyeken.

8. évfolyam után betöltött 16. életév esetén szintén be lehet kapcsolódni a húsipari termékgyártó szakképzésbe, melynek időtartama ebben az esetben 2 év.

A 10. évfolyam elvégzése után mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmákban kínálunk a diákoknak szakmaválasztási lehetőséget gazda, pék-cukrász és borász szakmákban.

Iskolánkban szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban részesülnek a gazda és a húsipari termékgyártó képzésben tanulók.

Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen 10.000,-Ft/hó, majd félévtől tanulmányi eredménytől függően változik. Ha a tanuló tanulmányi eredménye 4,51 fölötti, az ösztöndíj mértéke elérheti a 30.000,-Ft/hó összeget.

A 2011/2012-es tanévben induló technikusképzések

Az új OKJ alapján az Agrártechnikus (OKJ: 54 62102 0000 0000) képzés három elágazását kívánjuk indítani a 2011/12-es tanévben. A képzés 2 éves, emelt szintű szakmai képzés. A felvételhez szükséges iskolai végzettség: érettségi.

Mezőgazdasági technikus: A mezőgazdasági üzemek, gazdaságok közvetlen szervezésében, a gazdálkodás irányításában, a kutatási eredmények alkalmazásában vesz részt. Feladata a termelési tevékenységek optimális módjának megállapítása, a termelés szakszerűségének és gazdaságosságának ellenőrzése, a munkások szakmai irányítása – részfeladata a beruházások fejlesztésének tervezése.

Vidékfejlesztési technikus: Az agráriumban az EU csatlakozás után új fejlesztési területek, új fejlesztési források jelentek meg, amelyeknek célja a vidék népességmegtartó képességének fokozása. A vidékfejlesztési technikus új foglalkozás a megváltozott igényekhez alkalmazkodó képzési tartalommal.  Munkája során részt vesz a kistérség- és településfejlesztési munkákban, együttműködve az önkormányzatokkal és a szakhatóságokkal. Segíti a vidéken élőket az alternatív jövedelemszerzési lehetőségek felkutatásában, technológiák alkalmazásában. Részt vesz a térségi turizmus fejlesztésében, segíti a falusi turizmus működését.

Agrárrendészképzés: emelt szintű szakmai képzésben (technikus) egyesíti a mezőgazdasági és rendészeti ismeretek oktatását. A képzés célja, hogy a végzett szakember rendelkezzék azokkal a kompetenciákkal, amelyekkel a mezőgazdasági területeken élet- és vagyonvédelmi feladatokat tud ellátni. Ellenőrzi a környezetvédelmi, munkabiztonsági, ökológiai szabályok betartását. A rendészeti szervekkel együttműködve részt vesz az élet- és vagyonvédelmi intézkedésekben, helyszínt biztosít, nyomot rögzít, konfliktushelyzeteket kezel.

 

Élelmiszeripari technikus (OKJ szám: 54 541 01 0000 0000) két elágazásra hirdetünk felvételt. A szükséges iskolai végzettség érettségi. Képzési idő 2 év.

Sütő- és cukrászipari technikus

Bor- és pezsgőgyártó technikus

Az emelt szintű szakmai képzés során a tanulók elsajátítják a szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök betöltéséhez szükséges kompetenciákat.